Menu

BGFT

Lokátor zemných spojení v IT sústavách

  • Jednoduchá lokalizácia zemných spojení v sústavách s izolovanou zemou
  • Funguje aj v prostredí s vysokou úrovňou elektrického rušenia.
  • Zjednodušuje lokalizáciu vďaka identifikácii charakteristiky poruchy (rezistívna, kapacitná)

Prístroj na lokalizáciu zemných spojení slúži na identifikáciu, vytrasovanie a lokalizáciu zemných spojení v DC sústávách s izolovanou zemou (IT). Je veľmi efektívny najmä v prostredí s vysokou úrovňou rušenia, nakoľko je možné prispôsobovať úroveň testovacieho signálu.

Dva rozsahy prístroja BGFT zaručujú bezpečnosť v oblasti nízkoohmových zemných spojení a zároveň možnosť lokalizovať aj poruchy s vysokou impedanciou.

Použitie lokátora BGFT urýchľuje lokalizáciu porúch vďaka možnosti lokalizácie za prevádzky, bez potreby skusmého vypínania. To predstavuje veľkú výhodu v priemyselných aplikáciach, kde je nepretržitá prevádzka najvyššou prioritou.