Menu

PAM410

Merač fázového uhla

  • Prístroj určený na meranie na energetických sústavách
  • Prúdové a napäťové vstupy
  • Kompaktná, ľahká konštrukcia
  • Lokálna kalibrácia
  • Jednoduchá obsluha

Prístroj PAM410 je špeciálne určený na meranie na energetických sústavách. Dokáže zobraziť fázový uhol medzi dvomi elektrickými signálmi, čo môžu byť dva prúdy, dve napätia alebo akákoľvek kombinácia. Samotný prístroj znáša prúd až do 25 A a napätie do 500 V.

Rozsah prúdového vstupu možno zväčšiť pomocou externého prúdového transformátora.