Menu

CHM Series

Merač výšky vedenia

Produktová dokumentácia
  • Výrazné skrátenie merania
  • Bezpečná metóda merania
  • Jednoduchá obsluha
  • Ručný prenosný merací prístroj
  • Nevyžaduje kalibráciu ani údržbu.
  • Žiadny fyzický kontakt s káblami či vodičmi
  • Meria výšku až šiestich nadzemných vedení.

Ultrazvukové merače výšky vedení série CHM umožňujú určiť výšku až šiestich nadzemných káblov a vodičov. Tieto prístroje spĺňajú špecifické požiadavky na meranie výšky vedení až do 23 m. Prístroje CHM600 (kat. č. 659600) a CHM600E (kat. č. 659600E) sú určené predovšetkým na meranie výšky silových vedení, kým model CHM2000 je určený na meranie výšky telekomunikačných vedení.

Merače výšky vedení generujú krátke zvukové impulzy pomocou meniča s kónickým zvukovodom. Mikroprocesor v prístroji počíta čas uplynutý od vyslania zvukového impulzu do príchodu odrazenej vlny od kábla. Výsledky merania sa môžu zobrazovať v stopách a palcoch alebo v metroch. Výsledný údaj však prístroj môže zobraziť až po odmeraní teploty vzduchu, pretože rýchlosť šírenia zvuku sa mení približne o 0,2 percenta na stupeň Celzia.

Aktuálna teplota vzduchu sa meria pomocou teplotného snímača na prednej strane prístroja. Tento údaj sa odošle do mikroprocesora, ktorý ho zahrnie do výpočtu. Prístroj potom zobrazí zistenú vzdialenosť v metroch alebo v stopách a palcoch, podľa toho, aké jednotky používateľ zvolil..