Menu

MOM690

Mikroohmmeter s interným riadením testu

  • Jednoduchá obsluha
  • Automatické nastavovanie rozsahov
  • Počítačový softvér MOM Win

Prístroj MOM690™ dopĺňa rodinu mikroohmmetrov značky Megger. Okrem veľkého výstupného prúdu ponúka model MOM690™ mikroprocesorom riadené meracie funkcie s možnosťou ukladania údajov a vytvárania protokolov. Interný softvér umožňuje vykonávať testy jednotlivo alebo v sériách a ukladať namerané výsledky.

Pomocou softvéru MOMWin™ (voliteľný doplnok) môžete potom výsledky meraní

exportovať do počítača, kde ich môžete ďalej analyzovať a vytvárať z nich protokoly. Prístroj automaticky prepína rozsahy a kontinuálne meria odpor. Hodnoty odporu možno automaticky zaznamenávať pri prednastavenom meracom prúde.