Menu

PAM420

Multifunkčný merač fázového uhla

  • Merač fázového uhla
  • 2 kanály: meranie napätia, prúdu a frekvencie
  • Časovač
  • Kompaktná, ľahká konštrukcia
  • Lokálna kalibrácia
  • Dobíjateľné batérie
  • Jednoduchá obsluha

Prístroj PAM420 je špeciálne určený na meranie na energetických sústavách. Dokáže zobraziť fázový uhol, napätie, prúd, frekvenciu a čas. Počíta fázový uhol medzi dvomi elektrickými signálmi, čo môžu byť dva prúdy, dve napätia alebo akákoľvek kombinácia.

Samotný prístroj znáša prúd až do 25 A a napätie do 500 V. Rozsah prúdového vstupu možno zväčšiť pomocou externého prúdového transformátora.