Menu

MFT1800

Multifunkčné testery inštalácií

  • Testovanie prúdových chráničov typu B pre solárne systémy a testovanie 3-fázových prúdových chráničov pre priemyselné aplikácie
  • Meranie odporu zemničov s možnosťou voľby 3-pólového merania, 3-pólového merania metódou ART (Attached Rod Technique), 2-pólového merania alebo merania bez pomocných sond
  • Sledovanie obrátenia polarity a korekcia pri meraniach pod napätím
  • Indikácia sledu fáz pri testovaní točivých strojov
  • Testovanie kontinuity s automatickým obracaním polarity a možnosťou voľby testovacieho prúdu 200 mA alebo 15 mA
  • Ukladanie údajov v internej pamäti a prenos cez Bluetooth®

Séria MFT1800 zahŕňa 3 prístroje na testovanie elektrických inštalácií nízkeho napätia podľa požiadaviek normy IEC 60364 a všetkých odvodených noriem. Umožňujú vykonávať všetky skúšky, ktoré sú potrebné pri revíziách priemyselných, podnikových a domových pevných elektrických inštalácií.

MFT1815 - základný tester, ktorý možno bezpečne použiť v inštaláciách kategórie CAT IV. Ponúka funkcie na testovanie kontinuity pri prúde 200 mA, 2-vodičové testovanie vypínacích slučiek bez vybavenia prúdového chrániča. Zobrazuje odpor slučky, poruchový prúd a nameranú frekvenciu. Má najväčší, najjasnejší a najprehľadnejší displej na trhu.

MFT1825 - najobľúbenejší z tejto série testerov. Ponúka všetky výhody modelu MFT1815 a navyše umožňuje vykonávať 3-pólové a 2-pólové meranie zemničov, testovať kontinuitu pri 15 mA, automaticky testovať prúdové chrániče, zisťovať sled fáz, testovať programovateľné a 3-fázové prúdové chrániče a merať prúd pomocou klieští (voliteľné príslušenstvo).

MFT1835 - Najsofistikovanejší z tejto série testerov inštalácií umožňuje navyše testovať prúdové chrániče typu B, vykonávať 3-pólové meranie zemničov metódou ART (Attached Rod Rechnique) a meranie bez pomocných sond. Umožňuje prenášať namerané údaje a má dobíjateľné batérie.