Menu

Motor and phase rotation tester

Motor and Phase Rotation Tester

  • Kompletné testovanie sledu fáz a smeru otáčania motora v jednom prístroji
  • Zaistenie správneho pripojenia fáz na základe jediného jednoduchého testu
  • Odolný a prenosný tester
  • Doplnkové testy polarity a kontinuity

Vďaka testeru otáčania motorov a sledu fáz môže elektrotechnik alebo pracovník údržby zistiť smer otáčania inštalovaného motora a definitívne pripojiť a zaizolovať jeho svorky bez toho, aby musel motor najprv pokusne pripojiť k elektrickej sieti. Tento tester teda eliminuje potrebu pokusného pripájania, ktoré môže byť časovo náročné, nákladné a relatívne nebezpečné, najmä ak ide o viacero veľkých vysokonapäťových motorov.

Navyše v prípade niektorých typov pohonov by sa nikdy nemalo dovoliť, aby nastalo otáčanie nesprávnym smerom. V takých prípadoch môže pokusné pripojenie - s päťdesiatpercentným rizikom nesprávneho pripojenia - spôsobiť vážne škody.

Tri vodiče na ľavej strane testera slúžia na pripojenie k svorkám motora, ktorého smer otáčania chceme zistiť.

Vodiče A a C sú pripojené cez poistky, ktoré zaisťujú ochranu v prípade náhodného pripojenia týchto vodičov k obvodu pod napätím. Tieto štandardné poistky sú vložené v panelových držiakoch, ktoré uľahčujú ich výmenu.

Tri vodiče na pravej strane testera slúžia na priame pripojenie k striedavej elektrickej sieti pod napätím až do 600 voltov kvôli zisteniu sledu fáz. Pomocou štvorpolohového prepínača možno zvoliť požadovaný druh testu - zisťovanie sledu fáz v sieti, zisťovanie smeru otáčania motora a zisťovanie polarity transformátora. Po prepnutí prepínača do príslušnej polohy pre testovanie smeru otáčania motora alebo zisťovanie polarity transformátora sa do obvodu zapojí batéria veľkosti D. V polohe OFF sú prístroj aj batéria odpojené od všetkých obvodov.

Tlačidlo, zapojené do série s batériou, slúži na rozpojenie obvodu počas testovania polarity transformátora.

Batéria sa dá jednoducho vymeniť, pretože je vložená v panelovom držiaku s viečkom, ktoré sa otvára pomocou mince. Jednosmerný ampérmeter s nulou v strede ukazuje správny alebo nesprávny smer otáčania alebo polaritu podľa toho, či sa ručička vychýli doprava alebo doľava. Nulovú polohu ampérmetra možno korigovať pomocou príslušného otočného gombíka.