Menu

Motor and phase rotation tester

Motor and Phase Rotation Tester

  • Kompletné testovanie sledu fáz a smeru otáčania motora v jednom prístroji
  • Zaistenie správneho pripojenia fáz na základe jediného jednoduchého testu
  • Odolný a prenosný tester
  • Doplnkové testy polarity a kontinuity

Vďaka testeru otáčania motorov a sledu fáz môže elektrotechnik alebo pracovník údržby zistiť smer otáčania inštalovaného motora a definitívne pripojiť a zaizolovať jeho svorky bez toho, aby musel motor najprv pokusne pripojiť k elektrickej sieti. Tento tester teda eliminuje potrebu pokusného pripájania, ktoré môže byť časovo náročné, nákladné a relatívne nebezpečné, najmä ak ide o viacero veľkých vysokonapäťových motorov.

Navyše v prípade niektorých typov pohonov by sa nikdy nemalo dovoliť, aby nastalo otáčanie nesprávnym smerom. V takých prípadoch môže pokusné pripojenie - s päťdesiatpercentným rizikom nesprávneho pripojenia - spôsobiť vážne škody.

Tri vodiče na ľavej strane testera slúžia na pripojenie k svorkám motora, ktorého smer otáčania chceme zistiť.

Vodiče A a C sú pripojené cez poistky, ktoré zaisťujú ochranu v prípade náhodného pripojenia týchto vodičov k obvodu pod napätím. Tieto štandardné poistky sú vložené v panelových držiakoch, ktoré uľahčujú ich výmenu.

Tri vodiče na pravej strane testera slúžia na priame pripojenie k striedavej elektrickej sieti pod napätím až do 600 voltov kvôli zisteniu sledu fáz. Pomocou štvorpolohového prepínača možno zvoliť požadovaný druh testu - zisťovanie sledu fáz v sieti, zisťovanie smeru otáčania motora a zisťovanie polarity transformátora. Po prepnutí prepínača do príslušnej polohy pre testovanie smeru otáčania motora alebo zisťovanie polarity transformátora sa do obvodu zapojí batéria veľkosti D. V polohe OFF sú prístroj aj batéria odpojené od všetkých obvodov.

Tlačidlo, zapojené do série s batériou, slúži na rozpojenie obvodu počas testovania polarity transformátora.

Batéria sa dá jednoducho vymeniť, pretože je vložená v panelovom držiaku s viečkom, ktoré sa otvára pomocou mince. Jednosmerný ampérmeter s nulou v strede ukazuje správny alebo nesprávny smer otáčania alebo polaritu podľa toho, či sa ručička vychýli doprava alebo doľava. Nulovú polohu ampérmetra možno korigovať pomocou príslušného otočného gombíka.

Produktová dokumentácia
Dátový list
Dátový list - Motor and Phase Rotation Tester