Menu

Resonating inductor

Rezonančná cievka

Produktová dokumentácia
  • Zväčšenie rozsahu systémov na meranie kapacity a stratového činiteľa (účinníka)
  • Možnosť naladiť na rezonanciu v spojení s kapacitou až do 1 µF pri 10 kV
  • Ručný otočný regulátor
  • Ukazovateľ polohy jadra cievky
  • Veľké kolieska a rukoväte, uľahčujúce prepravu

Rezonančná cievka slúži ako príslušenstvo k poloautomatickému 12 kV systému na meranie kapacity a stratového činiteľa s rozšíreným rozsahom alebo automatizovaného systému na meranie účinníka a stratového činiteľa izolácie (séria DELTA).

Rezonančná cievka sa používa na zväčšenie kapacitného rozsahu týchto meracích systémov a nemožno ju používať so štandardným 12 kV systémom na meranie kapacity a stratového činiteľa.

Rezonančná cievka sa zapája paralelne s interným napájacím zdrojom meracieho prístroja. Pomocou otočného regulátora na rezonančnej cievke možno nastaviť takú indukčnosť, pri ktorej paralelný rezonančný obvod odoberá najmenší prúd.

V prípade použitia s poloautomatickým 12 kV systémom na meranie kapacity a stratového činiteľa s rozšíreným rozsahom alebo so systémami série DELTA možno pomocou rezonančnej cievky zväčšiť krátkodobý menovitý prúd napájacieho zdroja z 200 mA na 4 A. To umožňuje merať kapacitné záťaže až do 1 µF pri 10 kV.