Menu

Baker NetEP

Dynamický online analyzátor motorov a generátorov

  • Monitoruje motorové systémy pre akékoľvek zníženie výkonu, zlú kvalitu energie a nepriaznivé podmienky zaťaženia
  • Vychádza z osvedčených technológií monitorovania motorových systémov dynamického analyzátora Baker EXP4000
  • Obsahuje vlastnú databázu údajov mechanizmov a zariadení, v spolupráci so štandardizovanými počítačovými servermi a sieťami
  • Každá zbernica zaznamenáva svoje napätie a prúd (až 7 zberníc na jednu jednotku NetEP) pre každý monitorovaný motor.
  • Nepretržite monitoruje a analyzuje viac ako 120 elektrických parametrov až na 32 motoroch, porovnáva výsledky s užívateľsky preddefinovanými prahovými hodnotami a ak sú tieto prahové hodnoty prekročené, generuje výstrahy.
  • Dostupné sú dve metódy získavania údajov: kvalita energie (každých desať sekúnd) a časový priebeh vlny (raz za hodinu)
  • Sleduje cykly zapnutia / vypnutia motora, určuje nesúlad zaťaženia a identifikuje akékoľvek nepriaznivé oscilácie zaťaženia alebo preťaženia
  • Upozorňuje ja na environmentálne faktory, ako je napr. nadmerné teplo pri prevádzke daného motora
  • V kritických situáciách umožňuje kompetentným komunikovať a plánovať prípadné zásahy
  • Funguje na operačnom systéme Microsoft Windows 7

NetEP je trvalo inštalovateľné, plne automatizované zariadenie určené na monitorovanie motorov a generátorov. Neustále získava údaje o kondičných a výkonových parametroch motorov, točivých elektrických zariadení a systémov ktoré poháňajú. S Baker NetEP môžu pracovníci údržby bezpečne zhromažďovať údaje o výkone strategických motorov po celý deň, 365 dní v roku. Môžu monitorovať stav motorov a zariadení, ktoré riadia z pohodlia a bezpečnosti centrálnej kancelárie. Systém pomáha znižovať náklady na neplánované odstávky poskytovaním informácií, zlepšujúcich stratégiu a plánovanie údržby. Displej zariadenia v spolupráci so softvérom NetEP jasne upozorňuje na motory v alarmujúcom stave

NetEP prekračuje štandardy prenosného testovania tým, že informácie poskytuje v časovej línii, čím maximalizuje monitoring kondície a výkonu motorového systému. Pracovníci údržby tak môžu s pomocou PC a webového rozhrania používať NetEP na monitorovanie výkonu motorového systému prakticky z akéhokoľvek miesta na svete. Napr. veľké servisné strediská tak môžu ponúkať diaľkové elektrické a mechanické monitorovanie strategických strojov pre svojich zákazníkov.

EP1000 Calibration Software

The EP calibration utility software can be downloaded and used to calibrate EP products.  

Surveyor NetEP 

Surveyor NetEP automatically compares collected data from the Baker NetEP to user-defined parameters. These indicate the condition of a monitored machine. For access to downloads of Surveyor NetEP 1.3.0 or NetEP Device Client 1.3.0, please send a request to: baker.tech-support@megger.com