Menu

SFX12 a SFX16

Mobilný káblový merací systém 12 kV , 1100 J a 16 kV, 2000 J

  • Bezpečné a rýchle lokalizovanie porúch na NN- a VN-kábloch 
  • Vysoká rázová energia pre efektívne presné lokalizovanie
  • Integrované všetky pokročilé metódy na predmeranie vysokoohmových porúch a na bodové upresnenie porúch

Jednotka Surgeflex 12 a 16 je mobilný systém na testovanie a lokalizáciu porúch na NN- a VN-kábloch. Integrovaná ARM metóda umožňuje predmeranie vysokoohmových porúch.

Súčasťou VN-jednotky je výkonný rázový generátor s maximálnym rázovým napätím 12, resp. 16kV a rázovou energiou až 1100J. Ovládanie celého systému, ako zobrazovanie výsledkov merania je realizované z reflektometra novej generácie Teleflex SX, ktorý môže fungovať aj samostatne mimo systému.  Systém sa dodáva buď na vozíku, ktorý umožňuje v mieste merania systém presúvať jedným človekom. Zostavu je možné dodať aj v prevedení vhodnom na zabudovanie do meracích vozidiel.

Technical Documents
Technický návod
Power Cable Fault Locating Safety Notice