Menu

PDS 62-SIN

Prenosný systém na detekciu a lokalizáciu ČV

Produktová dokumentácia
  • Diagnostika čiastkových výbojov pomocou VLF sínusového napätia až do vrcholovej úrovne napätia 62kV
  • Pri váhe 14,5 kg sa jedná o jedno z najľahších zariadení na meranie čiastkových výbojov na trhu
  • Vyhodnotenie nameraných dát v reálnom čase a zobrazenie výsledkov, bez potreby dodatočného spracovávania dát po meraní
  • Celkové a lokalizované zobrazenie fázového rozloženia čiastkových výbojov (PRPD) na rozlíšenie typu poruchy

Nový detektor čiastkových výbojov PDS 62-SIN umožňuje prevádzkovateľom elektrických sietí získať rýchlejšie a spoľahlivejšie informácie o kvalite a stave ich káblov. Prvýkrát je možné okamžite lokalizovať poruchy na kábloch súčasne počas merania čiastkových výbojov. Detektor PDS 62-SIN je možné použiť so všetkými VLF sínusovými zdrojmi až do úrovne 62 kV.