Menu

MPQ2000

Prenosný analyzátor kvality el. energie a výkonu

Produktová dokumentácia
  • Napájanie z meranej fázy alebo externe
  • Odolnosť voči poveternostným podmienkam podľa NEMA 4 umožňuje použiť MPQ2000 v drsných vonkajších podmienkach
  • Automatické rozpoznanie pripojeného prevodníka prúdu a zvoleného rozsahu eliminuje nesprávne nastavenia
  • Automatické overovanie konfigurácie pre elimináciu nesprávnych zapojení 
  • Analýza dát priamo v prístroji na základe preddefinovaných alebo užívateľsky definovaných štandardov. 

MPQ2000 je prenosným analyzátorom kvality el. energie a výkonu novej generácie s moderným softvérom a rozšírenými funkciami, umožňujúcimi analýzu podľa všetkých relevantných medzinárodných štandardov IEC61000, IEEE1159, IEEE519 a EN50160. Analyzátor je napájaný buď z meranej fázy alebo z externého sieťového napájania, čím je univerzálne použiteľný vo všetkých podmienkach. Prídavne MPQ2000 meria AC a DC napätie simultánne do 1000V.
MPQ2000 je pokročilý 3-fázový analyzátor Triedy A s jednoduchým ovládaním a s robustným, odolným prístrojovým púzdrom. V rozsahu dodávky je vymeniteľný akumulátor zabezpečujúci záložné napájanie až po odobu 5 hodín. Tieto vlastnosti robia z analyzátora MPQ2000 ideálny nástroj na meranie vo vonkajších podmienkach.