Menu

Power transformer test van

Komplexné prenosné testovanie transformátora

  • Rutinné a pokročilé diagnostické testy
  • Centralizovaná kontrola a reportovanie
  • Dve súpravy káblov (VN a NN) sa delia medzi rôzne nástroje
  • Automatizované usporiadanie skúšobného obvodu a spínací proces
  • Bezpečná prevádzka a užívateľské usmernenie prostredníctvom testov
  • Jednoduchá demontáž vybraných prístrojov pre samostatné použitie
Compact City je kompaktná varianta vybavenia káblového meracieho vozidla s minimálnymi priestorovým nárokmi (zmestí sa napr. do vozidiel typu Citroen Berlingo).

Základom systému je SPG 40, univerzálny káblový merací systém so skúšobným napätím do 40kV DC, prepaľovacím napätím do 20kV a rázovým napätím do 32kV/1000 J. Ďaľším dôležitým komponentom systému je reflektometer  T 30-E . Súčasťou systému sú káblové meracie bubny s pripojovacími káblami, ako aj všetky bezpečnostné prvky, zabezpečujúce bezpečnú prevádzku káblového meracieho vozidla.