Menu

BT500 IS-1

Prenosný prepaľovací zdroj

Produktová dokumentácia
  • Prepaľovanie vysokoohmových káblových porúch
  • Obmedzenie napätia a prúdu na bezpečné hodnoty pre slaboprúdové kable, ako aj symetrický výstup zabraňujú riziku poškodenia zdravých žil a káblov
  • Regulovateľný obmedzovač výstupného prúdu
  • Automatické vybitie kábla

Prenosný prepaľovací kábel je určený na zníženie prechodového odporu poruchy na slaboprúdových kábloch, ako sú signálne, ovládacie a telekomunikačné káble

Zdroj má symetrický výstup s rozsahmi 0,5kV a 2 kV

BT 500-IS-1 je možné zároveň použiť pre lokalizáciu plášťových porúch a zemných spojení metódou krokového napätia v kombinácii s prijímačom ESG NT.

Výstup je plynule regulovateľný od 0 do 2 kV, s maximálnym výstupným prúdom 1 A. Symetrický výstup umožňuje bezpotenciálové pripojenie a prepaľovanie v rámci páru žíl