Menu

INGVAR

Prenosný prúdový zdroj na primárne testy do 5000A

  • Najvyspelejší systém na primárne testy, ktorý zjednodušuje východiskové revízie všetkých typov rozvodní a prúdových transformátorov, testovanie uzemňovacích sietí, vypínačov atď.
  • Výstupný prúd až 5000 A
  • Dva moduly približne po 20 kg, ktoré sa jednoduchšie prenášajú
  • Jedinečná funkcia I/30 umožňuje prednastaviť prúd s použitím malého prúdu, a tým predísť zohriatiu meraného objektu a znehodnoteniu nameraných hodnôt.

Tento výkonný testovací systém je určený na vykonávanie primárnych skúšok ochrán a vypínačov. Možno ho použiť aj na meranie prevodu prúdových transformátorov a na iné aplikácie, v ktorých je potrebný regulovateľný zdroj veľkého prúdu.

Systém pozostáva z ovládacieho modulu a prúdového modulu. Oba moduly systému INGVAR sú prenosné a možno ich rýchlo zostaviť a zapojiť.

Ovládací modul ponúka množstvo vyspelých funkcií: napríklad jeho výkonná meracia sekcia dokáže zobrazovať prevod transformátora, čas, napätie a prúd. Druhý vstupný kanál možno používať na meranie iného prúdu alebo napätia. Na displeji sa zobrazujú namerané a vypočítané hodnoty prevodu prúdového transformátora, impedancie, výkonu, účinníka (cos ?) a fázového uhla. Prúd a napätie je možné zobraziť ako percento menovitej hodnoty. Rýchlo reagujúca funkcia Hold umožňuje podržať na digitálnom displeji hodnotu pri meraní krátko trvajúceho javu, keď vstup „stop“ zaregistruje prítomnosť ovládacieho napätia alebo zopnutie kontaktu, keď testovaný objekt preruší tok prúdu alebo sa vypne prívod prúdu.