Menu

BITE Receiver

Prijímač pre tester batérií BITE

Produktová dokumentácia
  • Nový prijímač pre pôvodné zariadenie BITE
  • Rozširuje možnosti testovania batérii vďaka internej pamäti pre ukladanie výsledkov
  • Meria impedanciu a DC napätie pre olovené a NiCd články

BITE prijímač je priamou náhradou pre štandardný prijímač dodávaný pôvodne s testerom batérií BITE. Rozširuje možnosti zariadenia o ukladanie meracích dát, bez potreby výmeny vysielača BITE.

Prijímač obsahuje potenciálové káble, kliešťový prúdový senzor a pamäť pre ukladanie dát v jednom zariadení. Kapacita pamäte postačuje na viac ako 2000 súborov dát (impedancia článku, napätie článku a odpor medzičlánkového prepoja).

V každom okamihu počas testu môže užívateľ odčítať aktuálne merané hodnoty, ako aj listovať v pamäti. V prípade potreby je možné zopakovať meranie článku alebo prepoja v aktuálnom teste.

Uložené dáta je možné preniesť na PC.