Menu

SDRM202

Príslušenstvo na statické a dynamické meranie odporu pre sériu TM

  • Umožňuje merať odpor kontaktov vypínačov
  • Malé rozmery a hmotnosť
  • Možno vykonávať mnoho operácií s krátkymi čakacími intervalmi.

SDRM202 je príslušenstvo pre prístroje TM1800 a TM1700. Modul SDRM202 možno používať aj ako doplnok prístroja EGIL vybaveného voliteľným prvkom SDRM v kombinácii so softvérom CABA Win verzie R03A alebo vyššej, hoci v tomto prípade odporúčame používať jednokanálový modul SDRM201.

Modul SDRM201 je určený na statické aj dynamické meranie odporu (SRM a DRM) na vysokonapäťových vypínačoch alebo iných prvkoch s malým odporom. V kombinácii s prístrojom TM1800 alebo TM1700 umožňuje merať nielen prúd, ale aj úbytok napätia na kontaktoch vypínača. Merací modul potom môže vypočítať priebeh odporu v čase.

Modul SDRM202 obsahuje prúdové vodiče a káblový adaptér SDRM, dostupný v troch verziách, pre prístroje TM1800, TM1700 a EGIL. Káblový adaptér SDRM je škatuľka s integrovanými káblami na prepojenie modulu SDRM202 s prístrojom TM1800, TM1700 alebo EGIL.