Menu

SDRM201

Príslušenstvo na statické/dynamické meranie odporu pre

  • Umožňuje merať odpor kontaktov vypínačov
  • Malé rozmery a hmotnosť
  • Možno vykonávať mnoho operácií s krátkymi čakacími intervalmi.

SDRM201 je príslušenstvo pre prístroj EGIL. Prístroj EGIL musí byť vybavený voliteľným prvkom SDRM, pričom je potrebný softvér CABA Win verzie R03A alebo vyššej.

Modul SDRM201 je určený na statické aj dynamické meranie odporu (SRM a DRM) na vysokonapäťových vypínačoch alebo iných prvkoch s malým odporom. V kombinácii s prístrojom EGIL umožňuje merať nielen prúd, ale aj úbytok napätia na kontaktoch vypínača. Merací modul potom môže vypočítať priebeh odporu v čase.

Systém pozostáva z modulu SDRM201 s prúdovými vodičmi a káblového adaptéra SDRM. Káblový adaptér SDRM je škatuľka s integrovanými káblami na prepojenie modulu SDRM201 s prístrojom EGIL.