Menu
Produkty
Káblová meracia technika
Lokalizácia porúch a diagnostika káblov

Lokalizácia porúch a diagnostika káblov

Testovanie káblov predstavuje významnú súčasť životnostného cyklu energetických káblových vedení a konzistentný plán profylaktickej údržby, analýzy parametrov a reportingu môžu výrazne zlepšiť ukazovatele spoľahlivosti prevádzkovateľa energetickej siete. Megger ponúka prístrojové riešenia na testovanie káblov v nasledujúcich kategóriach:

Lokalizácia porúch na kábloch

Zariadenia na rýchlu, presnú a bezpečnú lokalizáciu porúch na kábloch, ktoré vám umožnia minimalizovať čas nedodávky elektrickej energie.

Diagnostika káblov

Majte k dispozícii všetky informácie o vašich kábloch, ktoré potrebujete na správne rozhodnutia pri manažovaní káblovej siete v priebehu jej životnosti.

Káblové meracie vozidlá

Majte všetky potrebné zariadenia a nástroje pre lokalizáciu porúch a testovanie káblov vždz poruke k rýchlemu nasadeniu v kompletne vybavenom meracom vozidle ušitom na mieru vašim potrebám.

Telekom/Dátové siete

Zabezpečte pomocou vhodnej meracej techniky spoľahivé fungovanie telekomunikačných a dátových sietí a získajte všetky potrebné informácie o kvalite prenosových ciest.