Menu

PRIMEON

PRIMEON

  • Skúšky izolačného odporu
  • Reflektometria v časovej oblasti (Radar)
  • VN DC skúšky (DC hipot)
  • Konverzia porúch (prepaľovanie)
  • Predmeracie metódy založené na tranzientných dejoch a reflektometrii TDR
  • Magneticko-akustické dohľadanie porúch pomocou rázového generátoru s niekoľkými napäťovými stupňami
  • Plášťové skúšky a dohľadanie plášťových/zemných porúch metódou krokového napätia

PRIMEON sa dodáva so vstavaným radarom typu Teleflex® RDR pre reflektometriu v časovej oblasti, ďalej s jednotkou pre testovanie izolácie veľmi výkonným vysokonapäťovým jednosmerným zdrojom, viacstupňovým generátorom rázových vĺn pre presné dohľadanie porúch pomocou digiPHONE+2, vysokofrekvenčným prepaľovacím zdrojom pre konverziu porúch a súborom štandardných predmeracích metód. Vwetko je ovládané z jednej centrálnej riadiacej jednotky, ktorá obsahuje grafické užívateľské rozhranie.