Menu
Produkty
Káblová mer. technika
Lokalizácia porúch na kábloch
Lokátory káblov, identifikácia káblov zo zväzku

Lokátory káblov, identifikácia káblov zo zväzku

Cable route tracing and identification

Ďaľšiu ponuku profi-lokátorov podzemných vedení nájdete na našej samostatnej stránke www.sebakmt.com/sk 

Široká paleta zariadení Megger na trasovanie podzemných vedení, na identifikáciu fáz káblových systémov a na identifikáciu káblov zo zväzku pomáha v každodennej prevádzke káblových a potrubných sietí a znižuje riziko škôd sposobených nesprávnou manipuláciou alebo výkopovými prácami. Lokátory podzemných vedení umožňujú presné vytýčenie trasy podzemných káblov a potrubí, ako aj určenie ich hĺbky uloženia.

Špeciálne zariadenia na identifikáciu káblov zo zväzku zabezpečujú 100% spoľahlivú identifikáciu káblov pri montážnych prácach, kde môže mať nesprávna identifikácia fatálne následky. Podobne zariadenia na určovanie sledu fáz sú veľmi užitočnu pomôckou pri manipuláciach, prepínaní alebo zmene štruktúry energetických sietí, zabraňujúce škodám spôsobeným nesprávnymi manipuláciami.