Menu

Ferrolux Rx

Univerzálny lokátor káblov a káblových porúch

  • Pôdorysný plán lokalizovaného vedenia
  • Vynikajúce výsledky dokonca aj keď sú káble vo zväzku
  • Lokalizácia spojok
  • Modulárny dizajn senzoru (plug and play)
  • Multifunkčný systém
  • Efektívne metódy bodového dohľadania poruchy v jednom zariadení

Audio-frekvenčný prijímač Ferrolux® Rx s trasovacím senzorom IFS slúži na presnú lokalizáciu káblových porúch a trasovanie káblových vedení, keďže kombinuje v sebe viacero funkcií v jednom zariadení. Patrí medzi ne trasovacia funkcia SuperMax a SignalSelect (identifikácia smeru toku prúdu) a osvedčené audiofrekvenčné funkcie.

Spoľahlivý a vysoko presný prijímač poskytuje jasné výsledky aj tam, kde je v súbehu veľa káblov vedľa seba.

Aj v prípade dlhšie trvajúcich lokalizácií je práca stále pohodlná, keďže zariadenie má nízku hmotnosť a poskytuje systematické a intuitívne zobrazenie meraných údajov. V kombinácii s audio-frekvenčným generátorom radu Ferrolux® FLG je možné dokonca presne lokalizovať aj spojky a káblové poruchy (napr. medzižilové skraty).

Management software Ferrolux/digiPHONE
digiPHONE+2 management software

Download the latest management-software Ferrolux/digiPHONE.

digiPHONE2-software.zip
92,6 MB | 09.12.20