Menu

Lokalizácia plášťových porúch

Lokalizácia plášťových porúch na kábloch

Lokalizácia plášťových porúch na kábloch

Častou príčinou káblových porúch, resp. skrátenia životnosti káblov sú poškodenia vonkajšieho káblového plášťa. Takéto poškodenie, ktoré môže vzniknúť už pri pokládke kábla, spôsobuje vnikanie vlhkosti do kábla, čo z dlhodobého hladiska zhoršuje jeho izolačný stav a môže v konečnom dôsledku viesť až ku káblovej poruche. Megger ponúka špeciálne zariadenia optimalizované pre vykonanie plášťovej skúšky za účelom zistenia homogenity plášťa a v prípade identifikácie zvodových prúdov pre predmeranie a finálnu bodovú lokalizáciu plášťových porúch.