Menu
Produkty
Káblová mer. technika
Lokalizácia porúch na kábloch
Lokalizácia zemných spojení v izolovaných sústavách

Lokalizácia zemných spojení v izolovaných sústavách

Lokalizácia zemných spojení v izolovaných sústavách

Lokalizácia zemných spojení v systémoch s izolovanou zemou je nevyhnutnou aplikáciou pre signálne a napájacie systémy v dôležitých prevádzkach, akými sú rozvodne, elektrárne, železnica a iné priemyselné zariadenia. Megger ponúka špeciálne zariadenia umožňujúce rýchlu identifikáciu a lokalizáciu zemných spojení v takýchto systémoch za prevádzky.