Menu
Produkty
Káblová meracia technika
Lokalizácia porúch na kábloch
Lokalizácia káblových porúch - mobilné systémy

Lokalizácia káblových porúch - mobilné systémy

Lokalizácia káblových porúch- rázové generátory

Megger ako technologický líder v oblasti káblovej meracej techniky ponúka najširšiu paletu moderných prístrojových riešení na lokalizáciu porúch NN- a VN-káblov a diagnostiku a skúšanie VN-káblov. Lokalizácia porúch na kábloch sa skladá z viacerých etáp, od predmerania vzdialenosti poruchy reflektometrom, prípadne vykonania VN-skúšky u VN-káblov pre zistenie izolačnej hladiny kábla, až po bodové upresnenie miesta poruchy v teréne vhodnými metódami.

Megger vďaka 70 ročným skúsenostiam v oblasti káblovej meracej techniky, odvodených od značky SebaKMT, ponúka prístrojové riešenia a meracie metódy zodpovedajúce najnovším trendom a technológiam pre všetky etapy lokalizácie káblových porúch a pre všetky typy aplikácií a koncových užívateľov.

Za všetky je možné spomenúť napr. progresívnu meraciu metódu ARM (Oblúková reflexná meóda) umožňujúcu predmerať vzdialenosť vysokoohmovej káblovej poruchy, bez potreby použitia zdĺhavých a deštruktívnych prepaľovacích metód. Využite know-how skupiny Megger a poraďte sa pri výbere optimánej prístrojovej zostavy šitej na mieru vašim podmienkam a požiadavkám.