Menu

digiPHONE+2

Univerzálny prijímač na trasovanie a lokalizáciu porúch

  • Prijímač rázových vĺn s akusticko-magnetickou detekciou
  • Najvyššia odolnosť voči rušeniu
  • Automatická filtrácia rušivých signálov
  • Automatické nastavenie všetkých parametrov
  • Voliteľné: Bluetooth® slúchadlá
  • Rozšíriteľné o prijímač krokového napätia (NT Set)
  • Rozšíriteľné o trasovací senzor pre pokročilé vytyčovanie káblov (NTRX Set)
  • Rozšírením o NT Set alebo NTRX Set sú Bluetooth® slúchadlá už súšasťou sady

Nový univerzálny prijímač digiPHONE+2 na bodové upresnenie káblových porúch predstavuje kombináciu rôznych metód pre efektívne potlačenie rušenia a umožňuje skvelú akustiku, ktorá vám umožní sústrediť sa výlučne na signál z poruchy pri lokalizácii rázovou metódou.

Management software Ferrolux/digiPHONE
digiPHONE+2 management software

Download the latest management-software Ferrolux/digiPHONE.

digiPHONE2-software.zip
92,6 MB | 01.03.22