Menu

SFX32

Mobilný káblový merací systém 32 kV, 1750 J

Produktová dokumentácia
  • Maximálne výkonové parametre- 32kV/ 1750 J
  • Osvedčená ARM metóda na predmeranie vysokoohmových porúch
  • Odnímateľný reflektometer najnovšej generácie Teleflex SX s podporou VN-predmeracích metód

Surgeflex 32 je mobilný systém na testovanie a lokalizáciu porúch na NN- a VN-kábloch s parametrami porovnateľnými s meracími vozidlami používanými energetickými distribučnými spoločnosťami. Maximálne skúšobné napätie je 32 kV DC a maximálne rázové napätie pre bodovú lokalizáciu káblovej poruchy je 32kV pri rázovej energii až 1750 J. Systém má integrovanú výkonnú metódu ARM (oblúková reflexná metóda) na predmeranie vysokoohmových porúch. Súčasťou systému je špičkový reflektometer Teleflex SX s podporou VN- predmeracích metód a s 10.5" farebným displejom, ktorý môže fungovať aj samostatne, mimo systému. Systém sa dodáva na vozíku pre jednoduché presúvanie v mieste merania, resp. môže byť dodaný aj v prevedení vhodnom na zabudovanie do meracieho vozidla.

Technical Documents
Technický návod
Power Cable Fault Locating Safety Notice