Menu

ARM 3-E

Zdroj na stabilizáciu oblúka

Arc stabilising unit - ARM 3-E
Arc stabilising unit - ARM 3-E
Produktová dokumentácia
  • Aktívna ARM lokalizácia miesta poruchy so vstavaným generátorom impulzov
  • Kompatibilný so všetkými rázovými generátormi a reflektometrami s podporou VN- pred-meracích metód Megger

ARM 3-E predstavuje rozšírenie samostatného rázového generátora v kombinácii s vhodným reflektometrom o metódu ARM, určenú na predmeranie vysokoohmových porúch na VN- a NN-kábloch. ARM 3-E je zdroj zabezpečujúci aktívnu krátkodobú stabilizáciu oblúka v mieste poruchy za účelom predmerania poruchy reflektometrom metódou ARM (oblúková reflexná metóda).