Menu
Produkty
Káblová meracia technika
Skúšanie a diagnostika káblov
Skúšanie a diagnostika káblov

Megger je špecialistom v oblasti VN-skúšobných zdrojov a zariadení na diagnostiku VN-káblov. Disponujeme najdlhšími skúsenosťami vo vývoji, výrobe a praktickej aplikácii skúšobných zdrojov s napätím 0,1 Hz, ktoré dnes medzinárodné normy predpisujú používať na prevádzkové skúšky káblov s PE/XPE- izoláciou. Jedinečný patentovaný spôsob generovania skúšobného napätia 0,1 Hz s priebehom cosinus pravouhlý, umožňuje kompaktné rozmery a hmotnosti skúšobných zdrojov 0,1Hz, pri súčasných najvyšších skúšateľných kapacitách (teda dĺžkach káblov) na trhu. V ponuke Megger nájdete zdroje 0,1 Hz pre všetky napäťové úrovne VN-káblov. 
Lokálna diagnostika káblov meraním čiastkových výbojov je už veľa rokov etablovanou metódou na kontrolu kvality montáže, ako aj na profylaktickú údržbu VN-káblov. Zariadenia Megger na meranie čiastkových výbojov používajú osvedčenú metódu DAC (tlmeného oscilujúceho napätia), umožňujúcu nedeštruktívne detekovať a lokalizovať miesta v kábli s potenciálnou degradáciou izolácie v dôsledku výbojovej aktivity a určiť tzv. zápalné a zhášacie napätie výbojov, ako dôležité kritéria, pre posúdenie kritičnosti výbojovej aktivity. Najnovší univerzálny káblový testovací a diagnostický systém TDM45 predstavuje v danej oblasti revolučný kvalitatívny skok, keďže zlučuje v jednom zariadení napäťový zdroj DC a 0,1Hz na napäťové skúšky, ako aj zariadenie na meranie čiastkových výbojov DAC napätím a navyše ešte aj integrálnu diagnostiku meraním stratového činiteľa tan delta (určenie miery navlhnutia kábla). Jedinečnou novou vlastnosťou systému TDM45 je aj možnosť vykonania tzv. monitorovanej napäťovej skúšky- teda merania a lokalizácie čiastkových výbojov počas napäťovej skúšky 0,1 Hz s napäťovým priebehom cosinus pravouhlý. Nový softvér pre meranie a vyhodnocovanie čiastkových výbojov automaticky v reálnom čase vykonáva TDR-lokalizáciu výbojov a výrazne tak skracuje čas potrebný na vyhodnotenie a sprotokolovanie diagnostických meraní.