Menu

HFCT

High Frequency Current Transformers

  • Dostupné vo variante Split-core HFCT (roztváracie) a permanenté HFCT
  • Použiteľné pre HF, VHF a UHF aplikácie
  • Jednoduchá inštalácia

Vysokofrekvenčné transformátory prúdy Megger (HFCT) sú navrhnuté pre snímanie čiastkových výbojov a môžu byť použité vo viacerých vn a vvn aplikáciách. HFCT senzory sa upevňujú okolo vyvedeného tienenia káblov / káblových súborov.

Megger ponúka ako permanentné, tak aj rozvtáracie HFCT senzory. Permanentné HFCT senzory sú ideálne na použitie tam, kde sa požaduje trvalý monitoring zariadení resp. kde je časté vypínanie zariadenia komplikované alebo takmer nemožné. Predinštalované HFCT senzory v tomto prípade umožňujú online monitoring čiatkových výbojov bez nutnosti vypínania zariadenia. Roztváracie senzory sú vhodné pre bodové snímanie tam, kde je priamy prístup k vyvedenému tieneniu alebo je možné kábel na krátku dobu pred meraním vypnúť. HFCT senzory s roztváracím jadrom sa môžu tiež použiť v rozvádzačoch, ale väčšinou je z bezpečnostných dôvodov nutné vypnúť zariadenie pred ich inštaláciou.