Menu

VN-skúšobné zdroje DC a AC

DC cable testing

Skúšobné zdroje DC

Vysokonapäťové skúšky sú štandardnou a normami odporúčanou procedúrou na prevádzkové a laboratórne skúšky VN-zariadení, komponentov a káblov. Pre oblasti, kde aplikácia a platné normy dovoľujú použiť jednosmerné napätie, má Megger najširšiu ponuku DC VN-skúšobných zdrojov s výstupným napätím od 25kV, až po laboratórne zostavy do napätí 800kV. Pre každý typ užívateľa a každú aplikáciu tak nájdete v ponuke Megger optimálny typ DC skúšobného zdroja.