Menu

Meranie čiastkových výbojov

Meranie čiastkových výbojov

Meranie čiastkových výbojov je etablovanou metódou na lokálnu diagnostiku VN- a VVN- káblov za účelom kontroly kvality montáže, ako aj za účelom profylaktickej údržby VN-káblových vedení. Čiastkové výboje sú včasným indikátorom degradačných procesov v izolácii kábla alebo v káblových súboroch.

Včasná detekcia a lokalizácia miest s koncentráciou výbojovej aktivity môže prevádzkovateľovi káblových vedení ušetriť značné náklady vďaka možnosti odhalenia prípadných montážnych vád ešte v rámci záruky, resp. vďaka včasnému odhaleniu kritických degradácií izolácie na kábloch zostarnutých v prevádzke ešte pred tým, než dôjde k poruche kábla.


Megger/SebaKMT má dlhoročné skúsenosti s vývojom a výrobou systémov na meranie čiastkových výbojov pre diagnostiku VN- a VVN-káblov, a to nie len v podmienkach energetických distribučných spoločností, ale aj v podmienkach kvalitatívnych skúšok u výrobcov káblov. Megger systémy na meranie čiastkových výbojov sa dodávajú buď ako prenosné zariadenia, resp. zabudované do meracích vozidiel alebo aj ako stacionárne laboratórne zariadenia.