Menu

PD Scan

Ručný online skener čiastkových výbojov

Produktová dokumentácia
  • Rýchla identifikácia výbojovej činnosti vo VN a VVN zariadeniach
  • Interný kapacitný (TEV) a akustický senzor + široká paleta voliteľných externých senzorov
  • Univerzálne použitie vďaka širokej palete kompatibilných senzorov
  • Pre rýchle posúdenie stavu rozvádzačov, káblov, komponentov VVN- rozvodní (rozvádzače, vypínače, prúdové/ napäťové meniče, izolátory, prechodky, zvodiče prepätia a pod.)
  • Integrovaná kamera a skener QR kódov
  • Jednoduché ovládanie tlačítkami a dotykovým displejom
  • Protokolovanie pomocou softvéru MeggerBook RE
  • Umožňuje cielene plánovať opatrenia preventívnej údržby a predchádzať prevádzkovým poruchám

Poruchy na VN a VVN zariadeniach majú za dôsledok nielen nákladné opravy, ale môžu viesť aj ku výpadkom celých častí energetickej siete s príslušnými následkami. Je preto v záujme všetkých prevádzkovateľov energetických sietí včasne identifikovať prítomnosť čiastkových výbojov, ako indikátora degradačných procesov, s cieľom vykonať príslušné opatrenia ešte pred vznikom poruchy.

Nový ručný online skener PD Scan je ľahkým a robustným detektorom čiastkových výbojov, ktorý umožňuje vykonávať rýchlu a jednoduchú prvostupňovú online kontrolu VN- a VVN- zariadení.

Produktová dokumentácia
Dátový list
Data sheet - PD Scan