Menu

Integrálna tanDelta diagnostika

Integrálna tanDelta diagnostika

Meranie stratového činiteľa tan delta je etablovanou metódou na integrálnu diagnostiku stavu izolácie na VN a VVN-káblových systémoch. Stratový činiteľ dáva prevádzkovateľovi výpoveď o celkovej miere navlhnutia izolácie (v prípade zostarnutých XPE-káblov, o hustote tzv. vodných stromčekov v izolácii) a umožňujú tak kategorizovať kábel z hľadiska predpokladanej zbytkovej životnosti. Systémy Megger na meranie tan delta používajú metodiku merania a kategorizáciu podľa platných medzinárodných noriem.  Megger ponúka prenosné skúšobné zdroje s integrovanou funkciou Tan Delta alebo externé meracie hlavice, kombinovateľné s vhodnými zdrojmi 0,1 Hz sinus.