Menu
Produkty
Káblová meracia technika
Telekomunikačné testery
Testovanie batérií a záložných zdrojov

Testovanie batérií a záložných zdrojov

Testovanie batérií a záložných zdrojov

S pribúdajúcou závislosťou záložných systémov na batériových reťazcoch a s eskalujúcimi nákladmi na výmenu batériových systémov, narastá výrazne význam prístrojovej techniky, umožňujúcej testovať, sledovať trend a manažovať batérie v priebehu ich životnostného cyklu.

V zásade existujú dve metodiky na testovanie batérií.

Prvá je impedančné testovanie batérií, ktoré je možné vykonávať za prevádzky a je možné ho vykonávať s vyššou frekvenciou za účelom identifikácie jednotlivých slabých článkov ešte pred tým, než vypovedajú službu úplne.  

Druhou metodikou je kapacitný vybíjací test, ktorý sa normálne vykonáva off-line a ktorý umožňuje zistiť reálnu kapacitu batérie v záťažových podmienkach.

Väčšina batériových systémov je na plávajúcom potenciále a má hlásiče zemných unikajúcich prúdov v prípade vzniku zemného spojenia batérie. Megger ponúka špeciálne systémy na identifikáciu a lokalizáciu zemného spojenia v sústavách s plávajúcim potenciálom.