Menu
Produkty
Testery vypínačov
Testery VN a VVN vypínačov
Testery VN a VVN vypínačov

Zlyhanie alebo nesprávna funkcia vypínača pri poruchovej udalosti v energetickej sieti môže mať fatálne následky spojené s vysokými materiálnymi škodami. Prihliadnuc na skutočnosť, že vypínače sú štandardne neaktívne mnohé mesiace, až roky, vhodná stratégia periodickej diagnostiky vypínačov je nevyhnutným predpokladom pre garantovanie spoľahivej a bezpečnej prevádzky energetického systému.

Správna funkčnosť vypínača závisí na viacerých individuálnych komponentoch, ktoré by sa mali v pravidelných intervaloch testovať vhodnými prostriedkami a metódami, v záujme zaručenia správneho fungovania celého systému vypínača vtedy, keď je jeho funkčnosť žiadaná. Vzhľadom na rôznosť jednotlivých typov vypínačov, výber vhodného testera, vhodnej diagnostickej metódy a testovacej stratégie, je pomerne komplexná problematika.

Megger a jeho lokálni špecialisti Vám na základe dlhoročných skúseností v danej oblasti radi poradia pri výbere vhodného diagnostického zariadenia a vhodných testovacích postupov pre Vašu aplikáciu.