Menu
Produkty
Testery vypínačov
Testery odporov kontaktov
Contact resistance test sets

Testovanie prechodových odporov vypínačov je kľúčovou súčasťou ich pravidelnej preventívnej údržby, keďže zvýšenie prechodového odporu kontaktov môže spôsobiť prídavnú degradáciu v dôsledku lokálneho prehrievania povrchu kontaktov. Ponuka mikroohmmetrov Megger umožňuje merať statické a dynamické hodnoty prechodových odporov. Široká paleta modelov siaha až do úrovne testovacích prúdov do 600A. Niektoré verzie umožňujú aj ukladanie výsledkov do pamäti a sledovanie trendov. Mikroohmmetre Megger sú dobre prenosné a vhodné na meranie v prevádzkových podmienkach, a to na všetkých úrovniach od NN, VN, až po VVN.