Menu
Produkty
Testery vypínačov
Zdroje vysokých prúdov pre primárne testovanie

Zdroje vysokých prúdov pre primárne testovanie

Primary injection test systems

Primárne testovanie pomocou zdrojov vysokých prúdov sa aplikuje v scenároch vysokých prevádzkových prúdov a napätí, ktoré môžeme nájsť na veľkých elektrických inštaláciach, akými sú rozvodne. Vysoký testovací prúd (typicky od 100A až do 20,000A, v závislosti na špecifikácii systému a požiadavkách na test) sa injektuje priamo na primárnu stranu elektrického systému, napr. na vypínač. Účelom primárneho testu je odskúšať chovanie celého systému pri rôžnych úrovniach prúdového zaťaženia. 

Primárne testovanie je vhodné napr. na testovanie nadprúdovej ochrany pripojenej k vypínaču. Pomocou takéhoto testu je možné zmerať, či vypínač korektne preruší obvod alebo nie, resp. ako dlho je prúd prítomný v obvode, než dôjde k jeho prerušeniu. 

Vypínače sú častu v elektrickom systéme bez dlhodobej aktivácie a ich zlyhanie práve v momente, kedy je potrebná ich funkcia, môže mať katastrofické ničivé dôsledky na celý elektrický systém. Testovanie vypínačov pomocou primárneho testovania, najmä v situáciach, kedy vypínač nebol dlhú dobu aktivovaný, je najlepšou metódou, ako overiť reálny stav a správne fungovanie vypínača pri rôznych stupňoch poruchových javov.