Menu
Produkty
Testovanie izolácie a VN-skúšobné zdroje

Testovanie izolácie a VN-skúšobné zdroje

Testovanie izolácie a VN - skúšobné zdroje

TESTOVANIE IZOLAČNÝCH ODPOROV, VN-SKÚŠOBNÉ ZDROJE

Megger sa právom považuje za vynálezdu prvého Megoohmmetra a disponuje tak s viac ako 100 ročnými skúsenosťami a je technologickým lídrom v oblasti testerov izolácie pre účely diagnostiky v oblasti energetiky a priemyslu. Pravidelné testovanie izolačných odporov je nákladovo najefektívnejšou metódou na identifikáciu starnutia v akomkoľvek type elektrického zariadenia. Štatisticky 60% všetkých porúch na elektrických zariadeniach je spôsobených prierazom izolácie, preto je pravidelné testovanie izolačného odporu významným nástrojom na včasné odhalenie potenciálnych prevádzkových rizík. Séria testerov izolácie spoločnosti Megger s meracími napätiami 5, 10 a 15 kV patrí ku špičke v danej oblasti. Okrem štandardných modelov sú k dispozícii zodolnené modely radu "S1" pre spoľahlivé a presné meranie izolačných odporov aj v tých najzarušenejších podmienkach (ako sú napr. VN a VVN-rozvodne alebo priemyselné aplikácie) s jedinečnou odolnosťou voči rušeniam až do 8mA a so zvýšeným nabíjacím prúdom 6mA. Samozrejmosťou je možnosť napájania z interných akumulátorov alebo zo siete, prídavné automatické diagnostické testy, interná pamäť s prenosom na PC.  

Megger má v ponuke najširšiu paletu VN-skúšobných zdrojov na testovanie izolačnej hladiny káblov a zariadení, a to vo verziách jednosmerných zdrojov (DC), striedavých zdrojov (AC) a zdrojov 0,1Hz (VLF).

METÓDA FREKVENČNEJ ODOZVY (DFR)
 

Analyzátor na diagnostiku izolačných systémov IDAX 300 je revolučným zariadením fungujúcim na báze dielektrickej spektroskopie. Táto metóda sa používala desaťročia v laboratórnych podmienkach, ale IDAX je prvým zariadením využívajúcim túto metódu, vhodným pre merania v prevádzkových podmienkach. Systém IDAX a jeho meracia metodika sa za posledných 10 rokov celosvetovo osvedčili a etablovali ako špičkový nástroj na diagnostiku izolačných systémov.