Menu

VN-skúšobné zdroje AC

AC testovanie izolácie

Megger ponúka širokú paletu AC zdrojov pre rozličné testovacie a diagnostické aplikácie. Pre niektoré typy zariadení, ako sú napr. VN-káble s XPE izoláciou, nie je podľa platných medzinárodných noriem prípustné skúšanie s DC napätím. Megger má najširšiu ponuku skúšobných zdrojov VLF (0,1 Hz) od prenosných, až po špeciálne verzie pre vyššie napäťové úrovne a vysoké skúšateľné kapacity, na zabudovanie do meracích vozidiel.

Ponuka AC testerov Megger zahŕňa ale aj zariadenia poskytujúce prídavne diagnostické parametre, ako tan delta/ power factor, ako aj moderné diagnostické systémy na stanovenie a sledovanie stavu izolačného systému, merajúce frekvenčnú závislosť tan delta/ power factor, resp. dielektrickú frekvenčnú odozvu (DFR).

Obráťte sa na technických poradcov Megger pre odporúčenie optimálneho prístrojového riešenia a meracej metódy pre vašu aplikáciu AC testovania.