Menu
Produkty
Testovanie izolácie a VN-skúšobné zdroje
VN testery izolačného odporu (5/10/15kV)

VN testery izolačného odporu (5/10/15kV)

VN testery izolačného odporu (5/10/15kV)

Diagnostické meranie izolačného odporu dnes reprezentuje viac ako 100 ročný kontinuálny technologický vývoj. Keď pán Sydney Evershed uskutočnil ako pionier v tomto obore prvé meranie izolačného odporu v druhej polovici 19. storočia, išlo len o meranie izolačného odporu pri 500V a o jednoduché meranie spojitosti. Meracie technológie sa neustále vyvíjali, aby držali krok s vývojom izolačných technológií. Všetky typy izolačných systémov, od elektronických zariadení, cez domové elektrické inštalácie, až po generovanie a prenos energie, musia spĺňať minimálnu bezpečnú izolačnú hladinu.

Diagnostické testovanie izolačných odporov od spoločnosti Megger poskytuje najpokročilejšie meracie postupy pre spoľahlivé stanovenie stavu moderných izolačných systémov podľa aktuálnych štandardov. Pre každú aplikáciu v oblasti diagnostického testovania izolačných odporov má Megger vhodné prístrojové riešenie. Samozrejmosťou je ukladanie meraných dát a jednoducho ovládateľný softvér pre prenos, protokolovanie a manažovanie meracích dát.