Menu

VN-skúšobné zdroje DC

DC skúšobné zdroje

Megger ponúka najširšiu paletu jednosmerných a striedavých vysokonapäťových zdrojov na skúšanie izolačnej hladiny VN káblov a zariadení. Pre každú napäťovú hladinu a každú aplikáciu má Megger optimálne prístrojové riešenie DC alebo AC zdroja. Tam, kde to typ zariadenia a platné normy pripúšťajú, je DC skúška najjednosuchším a cenovo najdostupmejším riešením pre zistenie izolačnej hladiny VN zariadenia. Navyše DC zdroje sú rozmermi a hmotnosťou kompaktnejšie, ako AC zdroje. Pre aplikácie, kde je požadovaná AC skúška nájdete v ponuke Megger širokú škálu VN-zdrojov AC (50 Hz). Poraďte sa s odbornými poradcami Megger pre výber optimálneho skúšobného zariadenia.