Menu
Produkty
Testovanie izolácie a VN-skúšobné zdroje
VN-skúšobné zdroje VLF (0,1 Hz)

VN-skúšobné zdroje VLF (0,1 Hz)

VLF (0,1Hz) skúšobné zdroje

Skúšobné napätie VLF (veľmi nízka frekvencia 0,1 Hz) je už roky etablované, osvedčené a normami odporúčané napätie pre prevádzkové skúšky VN-káblov. Megger má vďaka know how značky SebaKMT najdlhšie skúsenosti s vývojom, výrobou a aplikáciou VN-zdrojov 0,1 Hz na trhu. 

Pre moderné VN-káble s XPE izoláciou je napäťová skúška 0,1 Hz preferovanou voľbou, nakoľko DC skúšku pre tieto káble platné normy nepripúšťajú a AC skúška 50Hz nie je technicky realizovateľná z dôvodu nedostatočného výkonu dostupných a rozmerovo prijateľných 50 Hz zdrojov pre skúšanie káblov (nedostatočná skúšateľná kapacita). Skúška 0,1 Hz sa ovšem často eatblovala ako univerzálna skúška aj pre VN-káble s inými typmi izolácii (PILC, PVC...).

Skúšobné zdroje 0,1 Hz od spoločnosti Megger využívajú jedinečný patentovaný spôsob generovania 0,1Hz napätia s priebehom cosinus pravohlý, vďaka ktorému zdroje dosahujú vysoké skúšateľné kapacity (možnosť skúšať aj dlhé káble) pri súčasných kompaktných rozmeroch a nízkej hmotnosti VLF zdrojov. V ponuke Meger nájdete širokú škálu prenosných zdrojov 0,1Hz vo viacerých napäťových úrovniach, ako aj zdroje pre vyššie napäťové úrovne vhodné pre zabudovanie do meracích vozidiel. Pre aplikácie s extrémne vysokými požiadavkymi na skúšateľnú kapacitu (napr. veterné parky) má Megger vyvinuté aj špeciálne verzie 0,1 Hz zdrojov so skúšateľnou kapacitou až do 6,5uF.

Navyše je ponuka Megger obohatená aj o zdroje 0,1 Hz s napäťovým priebehom sinus, ktoré sa využívajú najmä na integrálnu diagnostiku izolačného stavu VN-káblov meraním stratového činiteľa tan delta.
Obráťte sa na odborných poradcov Megger pre vytipovanie optimálneho typu 0,1 Hz zdroja podľa vašich požiadaviek a vašej aplikácie.