Menu
Produkty
Testery NN inštalácií

Termovízne kamery

Testery elektrických inštalácií

Revízne prístroje na testovanie elektrických inštalácií

Megger má najširšiu ponuku ručných testerov elektrických inštalácii v domových, komerčných a priemyselných aplikáciach. Táto prístrojová kategória obsahuje združené revízne prístroje zlučujúce v sebe všetky funkcie potrebné pre revízie elektrických inštalácií podľa platných noriem. Ďalej tu nájdete špecializované testery pre aplikácie, ako meranie izolačných odporov, spojitosti, zemných odporov, impedancie vypínacej slučky, testovanie prúdových chráničov, revízie spotrebičov a elektrického náradia a ďaľšie. Pod značkou Megger s viac ako 100 ročnou tradíciou nájdete všetko, čo potrebujú pre meranie a revízie elektrikári, servisní a revízni technici.