Menu

TC3231 termovízna kamera

Termokamera TC3231 má rad voliteľných možností farebného zobrazenia snímkov a nastavenia teplotných alarmov. Pokrýva široký rozsah teplôt a je to vhodné zariadenie na odhaľovanie problémov spojených s lokálnym prehrievaním.