Menu
Produkty
Analyzátory motorov a generátorov
Dynamické analyzátory motorov a generátorov

Dynamické analyzátory motorov a generátorov

Dynamické analyzátory motorov a generátorov

Dynamické testovanie a monitorovanie motorov a generátorov

Dynamické testovacie a monitorovacie zariadenia Baker sú konštruované pre analýzu stavu motorov a generátorov z riadiacej časti motora (MCC), alebo prostredníctvom pripojovacej jednotky Baker EP1000. Dynamický analyzátor Baker EXP4000 je nízkonapäťový, AC, akumulátorom napájaný prístroj, určený na testovanie motorov a generátorov počas prevádzky. EXP4000 poskytuje údaje o kondícii motora, jeho výkone, zaťažení a kvalite napájania, na posúdenie výkonu a vhodnosti aplikácie v súvislosti so strojovým systémom ktorý poháňa

Dynamický analyzátor Baker NetEP je trvalo nainštalované zariadenie. Využíva rovnakú technológiu ako Baker EXP4000 a dokáže monitorovať až 32 motorov zo 7 napäťových zberníc. Nastavením prahových hodnôt a parametrov v softvéri zariadenia, môže slúžiť ako systém varovania v reálnom čase pre zachovanie kondície motora v strategických zariadeniach.

Pre viac informácií kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu zariadení Baker: +421 2 5542 3958 alebo mail: info.sk@megger.com