Menu
Produkty
Analyzátory motorov a generátorov
Statické analyzátory motorov a generátorov

Statické analyzátory motorov a generátorov

Statické analyzátory motorov a generátorov

Statické analyzátory izolačného stavu statorového vinutia motorov a generátorov

Statické analyzátory motorov Megger Baker predstavujú štandard vo svete diagnostiky točivých strojov. Pod statickým testovaním sa rozumie séria testov, ktorá komplexne zdiagnostikuje izolačný stav statorového vinutia a umožňuje včasne odhaliť zhoršujúci sa izolačný stav, než dôjde ku poruche motora. Poruchy spôsobené izolačnými problémami statorovych vinutí predstavujú u NN-motorov až 25% a u VN-motorov takmer 70% všetkých porúch, pričom tento typ skrytých porúch nie je možné identifikovať vibrodiagnostikou. Významnú pozíciu v statickej testovacej sekvencii má tzv. rázová skúška, ktorá ako jediná je schopná včasne identifikovať medzizávitové znížené izolačné stavy, ktoré sú vždy počiatočným štádiom izolačného problému, ktorý môže v konečnom dôsledku viesť až k nekontrolovanému zlyhaniu motora. Statické testovanie, vrátane rázovej slúšky používajú aj výrobcovia točivých strojov na kontrolu kvality počas výroby (napr. kontrolu VN-cievok), ako aj opravárenské firmy na kontrolu statorových vinutí po oprave/ previnutí.