Menu
Produkty
Analyzátory motorov a generátorov
Statické analyzátory motorov a generátorov

Statické analyzátory motorov a generátorov

Statické analyzátory motorov a generátorov

Vysokonapäťové testovacie systémy motorov a generátorov v stave off-line

Sada statických analyzátorov Baker, je špičková rada produktov určených na detekciu slabých stránok a porúch izolačných systémov elektrických motorov, generátorov a ich cievok. Nízko a vysokonapäťové testy - ako napríklad Baker test rázovaním – sú ideálnymi metódami na riešenie problémov a prediktívnu diagnostiku, umožňujúcu pracovníkom údržby posúdiť akúkoľvek potrebu údržby alebo výmeny motorov a generátorov vo výrobe. Či už v servise, alebo na pôde závodu, zabezpečujú potrebnú analýzu izolačného stavu vášho elektrického točivého zariadenia.