Menu
Produkty
Testery elektrických ochrán
Testery elektrických ochrán

Mnohovrstvová funkcia dnešných elektrických ochrán vyžaduje novú úroveň sofistikovaného testovania hardvérovej a softvérovej časti pre zaručenie kompletnej analýzy správania sa ochrany v "real life" situáciach. Pre každú časť takéhoto testovacieho procesu má Megger v svojom programe vhodný nástroj.

Megger je technologický líder v oblasti testovania a diagnostiky elektrických ochrán s dlhoročnými skúsenosťami s vývojom a výrobou manuálnych a PC-riadených testerov elektrických ochrán. Názvy prístrojových sérií testerov ochrán Megger ako "Sverker" alebo "Freja" sa už po desiatky rokov stali pojmami a medzinárodnými štandardami v danej oblasti. Aj najnovšie technológie Megger, ako Sverker 900 alebo Freja 500 potvrdzujú technologické líderstvo spoločnosti Megger v oblasti testovania ochrán.