Menu
Produkty
Testery elektrických ochrán
Primárne testovanie ochrán
Primárne testovanie ochrán

Primárne prúdové testovanie sa používa vo vysokoprúdových/vysokonapäťových scenároch veľkých elektrických inštalácii, akými sú napr. rozvodne.  Vysoký prúd (medzi 100A a 20.000A,  v závislosti na špecifikácii systému a požiadavkách na testovanie)  sa privedie na primárnu stranu elektrického systému, napr. na vypínač.

Cieľom testu je odskúšať správanie systému pri rôznych úrovniach prúdového zaťaženia. Primárne prúdové testovanie je vhodné na testovanie nadprúdových spúšťacích ochrán pripojených na vypínače. Privedením vysokého prúdu je možné otestovať, či dojde k vypnutiu vypínača, resp. zistiť dobu trvania rozpojenia obvodu. Vypínače môžu byť v bežnej prevádzke dlhé obdobie neaktívne a ich zlyhanie pri poruchovej udalosti môže mať fatálne následky s vysokými materiálnymi škodami.

Primárne prúdové testovanie je ideálnym spôsobom pre otestovanie a zreprodukovanie poruchovej udalosti u vypínača, ktorý nevypol v reálnych podmienkach požadovaným spôsobom.