Menu

Testery batérií a záložných zdrojov

Testery batérií a záložných zdrojov

Batériové systémy a záložné zdroje sú dnes nevyhnutnými a životne dôležitými súčasťami mnohých strategických zariadení, ako sú VN- a VVN-rozvodne, dátové centrá, serverovne a pod. So zvyšujúcou sa dôležitosťou týchto systémov a eskalujúcimi nákladmi na výmenu batérií narastá zároveň dôležitosť meracích systémov na diagnostiku stavu batérií a sledovanie trendu počas životnostného cyklu.

Existujú dve metodiky testovania batérií. Prvou je impedančné testovanie, ktoré je možné vykonávať za prevádzky a ktoré umožňuje identifikovať problematické články skôr, než spôsobia zlyhanie batériového systému. Druhou je záťažové vybíjacie testovanie, čo je typicky offline testovanie, ktoré umožňuje zistenie skutočnej kapacity batériového systému v záťažových podmienkach. Väčšina batériových systémov funguje na plávajúcom potenciále a má integrované hlásiče zemných spojení. Zariadenie Battery Ground Fault Tracer umožňuje identifikovať vadný obvod so zemným spojením aj v komplexných batériových systémoch s plávajúcou zemou.